Vi har valt att arbeta med beroende för att det är ett viktigt och intressant område. Genom engagemang och ett socialt patos är vi övertygade om att vi kan göra skillnad för människor. Vi värdesätter en god vård som bygger på engagemang, respektfullt bemötande, kompetens, evidens och ett återkommande kvalitétsarbete.

Engagemang

Vi engagerar oss i det vi gör och släpper inte taget förrän vi har utfört vårt uppdrag. Engagemanget kräver en förståelse, respekt och kunskap om dem vi är till för – våra klienter. Genom att engagera oss i varje klients situation vet vi hur vi ska förmedla den kunskap och de beslut som vi är satta att utföra - och vi gör det på ett sådant sätt att vi uppfattas som engagerade och enkla att ha att göra med!

Bemötande

Dagligen möter vi människor i svåra utsatta situationer som kan vara i behov av vårt professionella stöd, kompetens och goda omdöme. För ett bra bemötande krävs att vi villkorslöst visar omtanke och respekt för de som vi möter i vårt arbete.

Kompetens

En god vård förutsätter rätt kunskap och kompetens. Detta kräver ständig utveckling av kunskaper och arbetsmetoder för att vara ett bra val för våra klienter och uppdragsgivare. Vi engageras av att ge och lära av andra. Tillsammans med vår kompetens och en stark samverkan i ett öppet och trivsam arbetsklimat, leder och utvecklar vi såväl klienter och uppdragsgivare som vår egen verksamhet genom mål och värderingar.

Evidens

Med evidens menar vi den för tillfället bästa vetenskapliga kunskapen. Vår ambition är att ligga långt framme vad det gäller de senaste rönen från den kognitiva metodforskningen. För oss står ett forskningsbaserat tänkande utifrån väl beprövad kunskap i centrum. I en evidensbaserad praktik ingår också att kontinuerligt följa upp arbetet, både på individ- och verksamhetsnivå med syftet att hela tiden förbättra och utveckla arbetet. Vi vill erbjuda människor vård som vi vet fungerar. 

Välkommen till Säviks mobilsida!
Om ni besöker hemsidan med en bredare webbläsare så kommer ni åt mycket mer information.

Sävik AB
Box 61, 783 22 Säter
Telefon 0225 – 566 30
E-post info@savik.se