På Sävik finns följande personalkompetenser:

 • Leg. Läkare/psykiater
 • Leg. Psykolog
 • Leg. Sjuksköterskor
 • Beteendevetare
 • Socionomer
 • Kognitiva terapeuter, steg-1
 • Behandlingsassistenter
 • Undersköterskor
 • Kockar
 • Vaktmästare
 • Ekonom
 • Personalassistent
 • Enhetschefer
 • Verksamhetschef
 • VD

Sävik är ett privat behandlingshem som etablerades 1994 och har HVB-tillstånd enligt: SoL, LVU, LVM och KvaL.

Koncernmoder är Team Olivia.

Välkommen till Säviks mobilsida!
Om ni besöker hemsidan med en bredare webbläsare så kommer ni åt mycket mer information.

Sävik AB
Box 61, 783 22 Säter
Telefon 0225 – 566 30
E-post info@savik.se