Vår övergripande vision är att klienten ska vara i centrum på Sävik.

Sävik skall vara det nationellt ledande HVB-hemmet avseende vårdkvalitet och metodutveckling samt vara en god arbetsgivare med kompetent och engagerad personal.

Sävik skall vara det självklara valet för kriminalvård och socialtjänst såväl vid utredning som vid behandling av vuxna med beroendetillstånd och samsjuklighet.

Välkommen till Säviks mobilsida!
Om ni besöker hemsidan med en bredare webbläsare så kommer ni åt mycket mer information.

Sävik AB
Box 61, 783 22 Säter
Telefon 0225 – 566 30
E-post info@savik.se