Sävik har tillstånd för 12 utrednings- och motivationsplatser, 25 fasta platser och 4 utslussningsplatser

Platserna är uppdelade mellan:

  • Stora Sävik, 23 platser
  • Annexet, 14 platser
  • Utslussning, 4 platser

 

Stora enheten, ”Stora Sävik”

På Stora Sävik har vi 23 vårdplatser samt 4 utslussningsplatser för klienter med beroendetillstånd och ett utåtagerande och/eller antisocialt beteende. 

Stora enheten på Sävik består av tre våningar som är organiserade i tre självständiga avdelningar. Varje avdelning är självhushållande med föreläsningsal, tvättstuga, tv-rum, dusch, personalkontor etc. Självklart har behandlaren, behandlingsassistenter, sjuksköterska m fl sina personalutrymmen inne på respektive avdelning.

Förutom en lugn och trygg behandlingsmiljö innebär det kortare beslutsvägar och bättre möjlighet för klienten att knyta an till personalen. Vi har även valt att vikta behandlingsinnehållet för att matcha klienternas huvudproblematik i högre grad.

Den röda tråden i behandlingen är struktur och förutsägbarhet. Vi arbetar med den inskrivnes beroende, vålds- samt kriminella problematik genom yttre struktur och anpassning som t ex att passa tider, social korrigering, ilskekontroll, planering, kommunicering och att lära sig samarbeta. Vi anser det vara viktigt att arbeta med den allmänna funktionsnivån för att klienten på ett mer effektivt sätt ska kunna tillgodogöra sig behandling samt skapa förutsättningar till en livsstilsförändring.

Klienten deltar i ett strukturerat behandlingsprogram som bl a innebär dagliga föreläsningar och gruppbehandling med inriktning mot motivation, medvetenhet och egen problemformulering. All behandling är schemalagd från morgon till kväll under vardagar.

Vill du veta mer om Stora enheten på Sävik kan du kontakta enhetschef Ronnie Lystedt på 0703-769772 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Lilla enheten, ”Annexet”

I ett angränsande hus till Stora enheten har vi platser för klienter med krav på en mer anpassad och stillsam behandlingsmiljö. Annexet är organiserad i en självständig avdelning.

Annexet är en självhushållande avdelning med egen föreläsningsal, terapisal, tvättstuga, tv-rum, duschar, terapirum, biljardrum etc. Självklart har behandlarna, behandlingsassistenter, sjuksköterska m fl sina personalutrymmen inne på avdelningen.

Förutom en lugn och trygg behandlingsmiljö innebär det kortare beslutsvägar och bättre möjlighet för klienten att knyta an till personalen. Vi har även valt att vikta behandlingsinnehållet för att matcha klienternas huvudproblematik i högre grad.

Ett viktigt behandlingsområde på Annexet (förutom beroende, vålds- och kriminell problematik) är att arbeta med klientens allmänna funktionsnivå (ADL) vad gäller yttre struktur och anpassning som t ex att passa tider, planering, kommunicering och att lära sig samarbeta. Aktuell forskning, men också vår egen erfarenhet, visar att det är viktigt att arbeta med den allmänna funktionsnivån så att klienten på ett mer effektivt sätt ska kunna tillgodogöra sig behandling samt skapa förutsättningar till en livsstilsförändring.

Klienterna deltar även i dagliga föreläsningar och gruppbehandling med inriktning mot motivation, medvetenhet och egen problemformulering. All behandling är schemalagd från morgon till kväll under vardagar.

Vill du veta mer om Annexet på Sävik kan du kontakta enhetschef Magnus Haraldsson på 0702-86 79 93 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Välkommen till Säviks mobilsida!
Om ni besöker hemsidan med en bredare webbläsare så kommer ni åt mycket mer information.

Sävik AB
Box 61, 783 22 Säter
Telefon 0225 – 566 30
E-post info@savik.se