Sävik är ett etablerat HVB-hem som erbjuder en komplett vårdkedja med utredning, behandling och utslussning. Vi vänder oss till män mellan 18-55 år med beroendetillstånd i kombination med t ex kriminalitet, aggressivitet etc. För att lyckas med uppdraget har vi integrerat HVB, specialistpsykiatri, psykologisk- och psykosocial behandling. Syftet är att optimera vården så långt det är möjligt.

Vårt missbruksarbete utgår från det manualbaserade programmet Community Reinforcement Approach, CRA, som vilar på kognitiv beteendeterapeutisk grund (KBT).

Vår styrka är evidensbaserad behandling som är anpassad efter socialstyrelsens senaste krav och rekommendationer. Behandlingen bygger på risk- & skyddsfaktorer med målet att höja klientens funktionsnivå. Modellen kan med fördel tillämpas inom olika behandlingsmiljöer och lämpar sig både inom institution som öppenvård.

För att lyckas med en omfattande behandling krävs en rad olika förutsättningar. Vi ser till att skapa dessa förutsättningar -tillsammans med personal, uppdragsgivare och klient.

Sävik erbjuder professionella vårdtjänster – från utredning till diagnos och rätt behandling.

Välkommen till Säviks mobilsida!
Om ni besöker hemsidan med en bredare webbläsare så kommer ni åt mycket mer information.

Sävik AB
Box 61, 783 22 Säter
Telefon 0225 – 566 30
E-post info@savik.se