Du är här

Därför går vi till jobbet

Vi värdesätter en god vård som bygger på engagemang, respektfullt bemötande, kompetens, evidens och ett systematiskt kvalitetsarbete.

Engagemang

Engagemanget kräver en förståelse, respekt och kunskap om dem vi är till för – våra klienter. Genom att engagera oss i varje klients situation vet vi hur vi ska förmedla den kunskap och de beslut som vi är satta att utföra!

Bemötande

För ett bra bemötande krävs att vi visar omtanke och respekt för dem som vi möter i vår vardag.

Kompetens

En god vård förutsätter rätt kunskap och kompetens. Detta kräver ständig utveckling av kunskaper och arbetsmetoder för att vara ett bra val för våra klienter och uppdragsgivare. 

Evidens

Med evidens menar vi den för tillfället bästa vetenskapliga kunskapen. Vår ambition är att ligga långt fram vad gäller de senaste rönen från den kognitiva metodforskningen. För oss står ett forskningsbaserat tänkande utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet i centrum.