Du är här

Utslussning

Tidigt under placeringen planeras för hur återgången till hemmiljön kommer att se ut. För att skapa goda förutsättningar till återanpassning i hemmet, ligger mobilisering av hemkommunens egna resurser som en löpande insats under hela placeringstiden. Utslussningen är den mest sårbara fasen i vårdövergången. 

Vi börjar med utslussningsarbetet redan första dagen då klienten skrivs in på Sävik. Sedan sker en inventering av behov som följs av kontakt med personer i klientens professionella nätverk. När vi närmar oss utslussningen startar överföringen av positiva behandlingsfaktorer till mottagande kommun. Självklart ser vi även till att överföra eventuella remisser och journaler till hemlandstinget.

Utslussning kan ske i anslutning till vårt eget stödboende, externa stödboenden, eget boende på hemorten eller i kommunal/statlig regi.

Stödboendet på Sävik vänder sig till vuxna personer som på grund av sitt beroende har svårt att etablera sig på den ordinarie bostadsmarknaden. Efter avslutad behandling är boendet ofta det första steget för att kunna ordna upp sin tillvaro. Även stöd i kontakter med andra myndigheter kring bostadssituation, sysselsättning, ekonomin mm. Som en del i vistelsen i stödboendet och i arbetet med boende ingår ofta en social träning där klienten åker på möten, utbildningar och arbetsträning på egen hand.  I stödboendet finns det personal dygnet runt samt gemensamhetsytor för gemensamma måltider, gym, biljard, musikrum med mera. I vårt eget stödboende erbjuder vi en särskild utslussningssamordnare som koordinerar arbetet.

Vill du veta mer om vår utslussningsmodell kan du kontakta behandlingschef Ronnie Lystedt på telefon 0225-566 52 eller ronnie.lystedt@savik.se

Informationsblad: Utsluss