Du är här

Eftervård

Vi är medvetna om att en livsstilsförändring tar tid. Även om behandlingstiden på Sävik slår väl ut så kan det ibland behövas påfyllnad av behandling. Vi har därför skapat en behandlingsgaranti som innebär att varje klient har rätt till ett års kostnadsfri eftervård med ett återbesök varje månad. Där Sävik står för behandling, mat och eventuell logi.

För att nå ett varaktigt och kvalitativt resultat ser vi det som viktigt med ett nära samarbete med uppdragsgivaren och klientens övriga nätverk. Anhöriga kan tillsammans med klienten ansöka om besök som en del i att stärka nätverket. Beslut fattas gemensamt av ansvarigt behandlingsteam.