Du är här

Verksamhetsidé

Säviks övergripande vision är att klienten ska vara i centrum. Vi ska vara det nationellt ledande HVB-hemmet avseende vårdkvalitet och metodutveckling med kompetent och engagerad personal. Vi ska även vara det självklara valet för kriminalvård och socialtjänst såväl vid behandling som utredning av vuxna med beroendetillstånd och samsjuklighet.

Sävik är ett etablerat HVB-hem som erbjuder en komplett vårdkedja med behandling, utredning och utslussning.

Vi vänder oss till män från 18 år med beroendetillstånd i kombination med t ex. kriminalitet, aggressivitet och psykisk ohälsa. För att lyckas med det uppdraget har vi integrerat vår HVB-verksamhet med specialistpsykiatri samt KBT-behandling i grupp. Syftet är att optimera vården så långt det är möjligt.

Vår styrka är bemötande och behandling av klienter med samsjuklighet. Det gör vi utifrån evidensbaserad behandling enligt KBT. All vår personal har utbildning i det manualbaserade programmet Community Reinforcement Approach, CRA, som vilar på kognitiv beteendeterapeutisk grund (KBT). Behandlingen bygger på risk- & skyddsfaktorer med målet att klienten på sikt ska uppnå en god funktionsnivå och därmed får en bättre livskvalité.

För att lyckas med en omfattande behandling och förändringsprocess krävs en rad olika förutsättningar. Vi ser till att skapa dessa förutsättningar tillsammans med personal, uppdragsgivare och klient.

Sävik erbjuder professionella vårdtjänster – från utredning till diagnos och rätt behandling.

Sävik är ett privat behandlingshem som etablerades 1994 och har HVB-tillstånd enligt: SoL, LVU, LVM och KvaL.

Information Kvalitetssystem/kvalitetsarbete Sävik Behandlingshem 

Sävik bolagsinformation: www.allabolag.se