Behovet av medicinska behandlingsinsatser av psykisk ohälsa är, enligt vår uppfattning, stort. Många gånger saknar personer någonstans att vända sig till för att få en snabb och effektiv psykiatrisk specialistvård. Behovet kan uppkomma akut eller efter en avslutad utredning. Sävik erbjuder professionella vårdtjänster – från utredning till diagnos och rätt behandling.

Vi erbjuder en psykiatrisk vårdgaranti som innebär ett helhetsansvar för patientens psykiska hälsa under behandlingsprocessen - från början till slut. Vårdgarantin säkerställer att psykiater och sjuksköterska följer patienten under vårdens alla faser - från utredning och behandling till utslussning. Även om det medicinska vårdbehovet är väl tillgodosett så fortsätter arbetet med att utvärdera utfallet av pågående insatser genom normerade skattningar.

Efter överenskommelse åtar sig vår psykiater det medicinska ansvaret för klienten under behandlingstiden. Förutom diverse medicinska insatser innebär detta bl a att vi regelbundet skattar klientens psykiska status för att säkerställa att rätt insatser sker vid rätt tidpunkt. Det medicinska ansvaret innebär också en beredskap för uppkommande psykiatriska frågor. Det kan handla om akuta situationer, medicinering, remisser, uppföljning av pågående vård samt rådgivning till uppdragsgivare.

Ibland uppstår akuta situationer där snabba och effektiva medicinska insatser av specialistläkare är nödvändigt. Sävik erbjuder en medicinsk beredskap genom vår psykiatriska öppenvårdsmottagning. Vi skriver även remisser m m som ofta är nödvändiga inför en ny livssituation.

Vi finns med redan under den första dagen och ser till att säkerställa det psykiatriska vårdbehovet genom engagemang, kompetens och ett professionellt bemötande. Uppdragsgivaren får en inledande skriftlig rapportsammanställning om aktuell status, som sedan följs upp regelbundet genom normerade skattningar som mäter klientens behandlingsutfall.

För att lyckas med en omfattande socialpsykiatrisk behandling krävs en rad olika förutsättningar. Vi ser till att skapa dessa förutsättningar - tillsammans med patienten.

Vill du veta mer om vårt medicinska ansvar är du välkommen att kontakta verksamhetschef Lena Andersson på 0702-745303 alt Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Välkommen till Säviks mobilsida!
Om ni besöker hemsidan med en bredare webbläsare så kommer ni åt mycket mer information.

Sävik AB
Box 61, 783 22 Säter
Telefon 0225 – 566 30
E-post info@savik.se