Du är här

Medicinskt ansvar

Behovet av medicinska behandlingsinsatser av psykisk ohälsa är, enligt vår uppfattning, stort. Många gånger saknar personer någonstans att vända sig till för att få en snabb och effektiv psykiatrisk specialistvård. Behovet kan uppkomma akut eller efter en avslutad utredning. Sävik erbjuder professionella vårdtjänster – från utredning till diagnos och rätt behandling.

Vi erbjuder en psykiatrisk vårdgaranti som innebär ett helhetsansvar för patientens psykiska hälsa under behandlingsprocessen - från början till slut. Vårdgarantin säkerställer att psykiater och sjuksköterska följer patienten under vårdens alla faser - från utredning och behandling till utslussning. 

Vi finns med redan under den första dagen och ser till att säkerställa det psykiatriska vårdbehovet genom engagemang, kompetens och ett professionellt bemötande. Uppdragsgivaren får en inledande skriftlig rapportsammanställning om aktuell status, som sedan följs upp regelbundet genom normerade skattningar som mäter klientens behandlingsutfall.

Vill du veta mer om vårt medicinska ansvar är du välkommen att kontakta verksamhetschef Diana Heidenborg på telefon 0225-566 55 alt e-post diana.heidenborg@savik.se.

Informationsblad: Medicinskt ansvar