Resurserna inom ungdoms- och vuxenpsykiatri har under en lång tid varit hårt ansträngda. Även kunskapen om neuropsykiatriska funktionshinder har ibland varit eftersatt. Många personer med psykiatriska funktionshinder saknar idag rätt diagnos och deras svårigheter i samhället är inte utredda. Något som ofta är nödvändigt för att personer med utvecklingsrelaterad problematik ska få möjlighet till rätt stöd, behandling och bemötande.

Våra utredningar vänder sig till vuxna med alkohol- och drogproblem i kombination med t ex misstänkta neuropsykiatriska svårigheter - samsjuklighet. Utifrån uppdrag och frågeställning beslutar vår psykiater och psykolog om lämplig utredningsmetodik. Utredningsmetodiken vilar på ett uteslutande arbetssätt där olika arbetshypoteser prövas.

Kartläggningen sker inom en rad olika områden och fångar upp t ex begåvningshinder, ADHD, autismspektrumstörning, ångest, depression, personlighetsstörningar, beroende m m. För att göra en så nyanserad utredning som möjligt utgår vi från flera perspektiv - psykiatriskt, psykologiskt och psykosocialt. Vi utför både breda och fördjupade utredningar.

Utredningen förutsätter att klienten har varit drogfri i minst 60 dagar och sker i en trappstegsmodell. I det första steget sker en grundbedömning av psykiatriker. Om grundbedömningen resulterar i misstankar om mer komplicerade frågeställningar utreds dessa närmare i en fördjupad bedömning. Den fördjupade bedömningen syftar till att svara på mer preciserade frågeställningar. Detta innebär testning med psykolog och kompletterande uppgiftsinhämtning från klientens omgivning.

Efter en avslutad utredning presenteras resultatet tillsammans med rekommendationer på behandlingsinsatser. Bedömningen sammanställs i en skriftlig rapport och presenteras alltid genom en muntlig redovisning till den utredde.

Sävik erbjuder professionella vårdtjänster – från utredning till diagnos och rekommendationer för fortsatt behandling.


Vill du veta mer om vår utredning är du välkommen att kontakta verksamhetschef Lena Andersson 0702-745303 alt e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Välkommen till Säviks mobilsida!
Om ni besöker hemsidan med en bredare webbläsare så kommer ni åt mycket mer information.

Sävik AB
Box 61, 783 22 Säter
Telefon 0225 – 566 30
E-post info@savik.se