Du är här

Ideologi och teori

Utifrån bl.a. anknytnings- och affektteoretisk grund arbetar vi främst med kognitiva och beteendeinriktade metoder där kunskap, helhetssyn och flexibilitet är viktiga förhållningssätt i det dagliga mötet med våra inskrivna.

På Sävik finns det en lång tradition av att kartlägga våra inskrivna som en del av den kunskap och förståelse behandlaren bör ha för upprättandet av en adekvat behandlingsplanering.  Vi både kartlägger och utreder omsorgsfullt beträffande; beroende, personlighetsstörningar, kliniska syndrom/psykiska sjukdomar. Kartläggningen alternativt utredningen sker i samarbete med Leg läkare, specialistläkare psykiatri, leg. psykolog, verksamhetschef, leg. sjuksköterska, terapeuter samt övrig behandlingspersonal.