Utifrån bl.a. anknytnings- och affektteoretisk grund arbetar vi främst med kognitiva och beteendeinriktade metoder där kunskap, helhetssyn och flexibilitet är viktiga förhållningssätt i det dagliga mötet med våra inskrivna.

På Sävik finns det en lång tradition av att kartlägga våra inskrivna som en del av den kunskap och förståelse behandlaren bör ha för upprättandet av en adekvat behandlingsplanering. Vi har genomfört multiaxiala utredningar (DSM-V) sedan starten 1994. Vi både kartlägger och utreder omsorgsfullt beträffande; beroende, personlighetsstörningar, kliniska syndrom/psykiska sjukdomar enligt DSM-IV – axel 1–4, neuropsykiatrisk problematik, anknytningsmönster samt i vissa fall även riskbedömningar. Kartläggningen alternativt utredningen sker i samarbete med psykiater, leg. psykolog, leg. sjuksköterska, terapeuter samt övrig behandlingspersonal.

Välkommen till Säviks mobilsida!
Om ni besöker hemsidan med en bredare webbläsare så kommer ni åt mycket mer information.

Sävik AB
Box 61, 783 22 Säter
Telefon 0225 – 566 30
E-post info@savik.se