Du är här

Anhörig

Anhörig

Som närstående anhörig är du en av de viktigaste personerna kring den inskrivne på Sävik. Den inskrivnes privata nätverk är en viktig faktor både under och efter avslutad behandling. Många anhöriga kontaktar oss på Sävik för att få information om hur den inskrivnes behandling fungerar. Vi ser kontakten som både viktig och positiv. För att personalen ska kunna lämna information till dig som anhörig, krävs den inskrivnes samtycke då det annars föreligger sekretess.

Besök

Vi uppmuntrar den inskrivne att ta emot besök av familj och nära anhöriga. Besök av anhöriga och familj ses som en positiv del i behandlingsarbetet. Ansökan om besök lämnas in senast två veckor innan tilltänkt datum och ansökan tas upp på team-möte där beslut tas av ansvarigt team.

Ansvarigt team träffar alltid den inskrivne och hans besök för att lämna information samt gå igenom besöksregler där bland annat tystnadsplikt ingår. I anslutning till Sävik finns möjligheter till övernattning för de anhöriga i form av Bed & Breakfast (telefon 0225-507 00). Barn och ungdom under 18 år får ej vistas på Sävik behandlingshem av säkerhetsskäl.

Har du ytterligare frågor kring besök kan du kontakta verksamheten här.