När du kommer till Sävik så har vi fått ett uppdrag att, tillsammans med dig, arbeta med eventuella svårigheter som du har. Vi gör det med hjälp av en översiktlig kartläggning eller genom en utredning. Syftet är att hjälpa dig komma vidare ur en situation som kanske är svår för dig.

Målet är att komma fram till hur du kan hantera vissa situationer, på andra, mer konstruktiva sätt. Vi tittar på hur du mår rent allmänt, hur du hanterar olika situationer, vad du har lätt för och vad du kanske har lite svårare för och vad just du behöver för att utvecklas vidare.

Under din vistelse på Sävik kommer du att samarbeta med en terapeut, behandlingsassistent och leg. sjuksköterska som säkerställer behandlingen och följer vårdens alla faser. Vår personal har lång och bred erfarenhet från bl a socialtjänst, psykiatri och kriminalvård.

Terapeuten ansvarar för den psykosociala behandlingen och fungerar som en länk mellan uppdragsgivare, klient och anhöriga. För att ge en bra bild över din behandlingsutveckling lämnar terapeuten regelbundna skriftliga rapporter till uppdragsgivaren.

Läs mer om våra utredningar och behandlingar genom att klicka under menyn "Våra tjänster" till höger.


Utredning

En förutsättning till att vi ska kunna utreda dig på Sävik är att du har varit dokumenterat drogfri under minst 60 dagar. När vi startar en utredning tillsammans med dig kommer du att träffa läkare, psykolog och sjuksköterska. Vi kommer att fråga dig om din nuvarande situation och hur det sett ut tidigare i ditt liv. Du kommer att få göra olika test med papper, penna och dator där vi ser hur ditt minne fungerar, hur din koncentrationsförmåga samt hur dina skolkunskaper är. Även personer i din närmaste omgivning kommer att delta i utredningen. Vi kommer att fråga dem hur det går för dig och eventuellt be dem att fylla i skattningar kring ditt beteende.

Besöken hos oss är betydelsefulla. De är till för att du ska få rätt hjälp och stöd i framtiden, och det är viktigt att vi får en så rättvis bild av dig som möjligt. Vi vill därför att du försöker svara så bra du kan på de frågor som vi ställer under utredningen. Om det är något som du inte förstår eller är missnöjd med, är det också viktigt att du berättar detta för oss. Vi gör vårt bästa för att göra en så bra utredning som möjligt.

De första utredningsbesöken är ganska omfattande och kan ta upp till en hel dag. Det är viktigt att du är utvilad eftersom testerna ibland kan vara rätt krävande. När du utreds hos oss kan det ibland bli en del väntan för dig.

De eventuella behandlingsinsatser som vi kommer att rekommendera efter utredningen beror på hur just ditt behov ser ut. Vår personal har lång erfarenhet och gedigen kompetens inom psykiatri, psykologisk behandling samt inom det psykosociala fältet. Även om en person har fått en viss diagnos och påbörjat sin behandling, så är även utformningen av miljön viktig för att ge ett bra behandlingsresultat. Vi kan ibland föreslå att hemmiljön bör anpassas, något som kan göras genom utbildning och handledning till t ex anhöriga, arbetsplats etc. När utredningen är avslutad så följer vi regelbundet upp hur det går för dig.

Vill du veta mer om våra utredningar kan du kontakta verksamhetschef Lena Andersson på 0702-74 53 03 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..
 

Läkarbedömning

När du geomgår en läkarbedömning hos oss kommer du att träffa läkare och sjuksköterska. Vi kommer att fråga dig om din nuvarande situation och hur det sett ut tidigare i ditt liv. Du kommer att få göra olika tester och självskattningar med papper, penna där vi får en bild över ditt mående.

Även personer i din närmaste omgivning kan komma att vara delaktiga. Vi kommer då att fråga dem hur det går för dig och be dem att fylla i skattningar kring ditt beteende. När vi har fått en bra bild över ditt mående funderar vi på hur du bäst ska få rätt hjälp och stöd i framtiden.

När vi kommit fram till hur vi ska hjälpa dig presenterar vi olika medicinska förslag för dig. Du kan sedan komma att träffa oss regelbundet så att vi kan följa upp hur det går för dig.

Vill du veta mer om våra läkarbedömningar kan du kontakta verksamhetschef Lena Andersson på 0702-74 53 03 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Välkommen till Säviks mobilsida!
Om ni besöker hemsidan med en bredare webbläsare så kommer ni åt mycket mer information.

Sävik AB
Box 61, 783 22 Säter
Telefon 0225 – 566 30
E-post info@savik.se