Du är här

Klient

Klient

När du kommer till Sävik så har vi fått ett uppdrag att, tillsammans med dig, arbeta med de svårigheter som du upplever. Vi gör det med hjälp av en grundlig platsförfrågan och/eller intervju med dig där vi skapar en första bild kring dig och din problematik.

Målet är att komma fram till hur du kan hantera känslor och svåra situationer, på andra, mer konstruktiva sätt. 

Under din vistelse på Sävik kommer du att samarbeta med en terapeut, behandlingsassistent och leg. sjuksköterska som säkerställer behandlingen och följer vårdens alla faser. Vår personal har lång och bred erfarenhet av att arbeta med missbruk, kriminalitet, aggressionproblematik och psykisk ohälsa.

Terapeuten ansvarar för den psykosociala behandlingen och fungerar som en länk mellan uppdragsgivare, klient och anhöriga. För att ge en bra bild över din behandlingsutveckling lämnar terapeuten regelbundna skriftliga rapporter till uppdragsgivaren.

Utredning

Sävik genomför utredningar på uppdrag av remittent. Sävik förbehåller sig rätten att fatta det slutgiltiga beslutet om utredning ska påbörjas. Det innebär att Sävik kan avböja utredning trots att det finns ett uppdrag eller en önskan om det. Anledningen till ett sådant beslut är i så fall att Sävik bedömer att utredningsbehov ej föreligger.

En förutsättning till att vi ska kunna utreda dig på Sävik är att du har varit dokumenterat drogfri under minst 60 dagar. När vi startar en utredning tillsammans med dig kommer du att träffa läkare, psykolog och sjuksköterska. Även någon av dina närmaste anhöriga kommer att intervjuas som en del i utredningen. 

Läkarbedömning

När du placeras på Sävik kommer du få träffa läkare och sjuksköterska inom två veckor från din ankomst. Du kommer, utifrån behov, träffa läkarteamet återkommande under hela din behandlingstid. Sävik har leg sjuksköterska på plats vardagar under kontorstid.